Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

#158.Life is a balance of holding on and letting go.


                                               Tannenbaum Holiday Market

Pose: [X] In my Heart @ MOM 

Head : ..::SAMURAI HQ::.. Cyrus Mesh Head
Hair: little bones. Break @ Uber
Glasses: REDGRAVE - Maddison Sunglasses
Top: Modulus - Kyo Coat Black @ Tannenbaum
Pants: ::GB:: Ripped Pants_Blue

Boots: REIGN. - DEVON BOOTS @ Uber

Photo was taken @ Virtual Decay

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου