Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

#202.Expose yourself to your deepest fear;after that,fear has no powerand the fear of freedom shrinks and vanishes.You are free! {Jim Morrison}


                                                          Fabulous And Trendy
                                                           Mina Hair - Oddity
                                                 & PoSEsioN @ Men Only Monthly

Hair: MINA Hair - Gael @ MoM
Top: F.A.T - Marlon Coat With Cardigan @ MoM
Pants: ODDITY  Pants -Nick- Mesh @ MoM
Shoes: *BOND7*  Acers
Pose: *PosESioN*  Curtis Set @ MoM

Photo was taken @ Ironwood Hills

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου