Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

#289.This is my happy place.


!six o'clock! white gacha @ Cosmopolitan 
Ιncluding:
wheeled bed - RARE 
pillow bench 
floor lamp 
chrome table 
chrome stool 
cubed ottoman 
empty frame 
wheel seat

[IDEZA] - Home made Dj booth set @ Cosmopolitan 
Including:
Sub Speaker
Home made Dj booth
Dj Plate Lite

BananaN - Mignon Gacha Set @ Cosmopolitan
Including:
Wall art alphabets
Wall deco flags (texture changer)
Deco cactus
Rug
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Brixley] painted shed - plain
Rock N Roll Neon Skeleton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου