Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

#484.Slink Physique Mesh Body Hourglass
CATWA HEAD Cami
Sintiklia - Hair Marmalade Hair @TresChic
[ILAYA] BON VOYAGE DRESS - strip grey @TresChic
-KC- OLEJA HEELS  @TresChic
-7Prodigy - Adam Tattoo
XXY - She always Pose @Lost & Found


[Merak] - Amelie Chair (rustic brown) @TresChic
floorplan. wire raincloud / long
Amala - Radiator
floorplan. lightbox  & letters @The Forest
{Petite Maison} Calloway Table: Brass @TresChic
{Petite Maison}  Calloway Lamp: Bronze @TresChic
{Petite Maison} Fenton Stars: Bronze @TresChic
{Petite Maison} Homme Photo Corner Stuff @TresChic
:HAIKEI: Gray wall pence house gacha item

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου