Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

#522.Draftsman is an architecture event that is held bimonthly. Visitors travel through time and set eyes on a different architectural style each round, from Prehistoric to Middle Ages to Modernism. With endless architectural styles, there will always be a new, unique experience to discover.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου