Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

#575.“They'll say you are bad or perhaps you are mad or at least you should stay undercover. Your mind must be bare if you would dare to think you can love more than one lover.”


Pole Dancer
Hair: Sinthiklia - Alina Hair
Gag: [Cubic Cherry] {Cadence} gag - red rose @ ROMP
Undies: Elegance Boutique - Maya Black

Decor:
[Dictatorshop] Valentine Pillory v1.0  @ ROMP
Anachron - Pose Industrial Dance @ ROMP
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
:: N :: Rivoli Bistro Table, Black 1
TA Smoker Set
RARE Aubrey // The "Paris" Fireplace
Fiasco - Black Looking Glass Frame
08 Fancy Decor: Floor Candelabra (black)
19 Fancy Decor: Pyramid Obelisk (black
MadPea Hoodlums' Hideout  - Gramophone Silver
floorplan. long sideboard / black
floorplan. the boudoir wire

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου