Τρίτη 2 Μαΐου 2017

#659.Every saint has a past and every sinner has a future.


Hair: Sintiklia - Hair Jocelyn @ The Dark Style Fair
Mask: [La Baguette] Demon Mask @ The Dark Style Fair
Necklace: [CX] Heretic's Toy 
Tattoo: DAPPA - Mortem Tattoo. @ The Dark Style Fair

Pose: XXY - Showman 5 @ The Crossroads

Decor: The Horror!~ Sin Cross Neon Sign 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου