Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

#702.Accept your past without regret,handle your present with confidence & face your future without fear.


Hair: NO.MATCH_NO.EXCUSE. @ MOM
Glasses: Sunglasses Ferraris - REDGRAVE
Top: COMPLEX - WINDBREAKER @ MOM
Pants: Mossu - Wood.Sweatpants 

Pose: Animosity - Xion 1 v2 @ MOM

Backdrop: anxiety %rule#1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου