Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

#68. We are each our own devil, and we make this world our hell...


{  NEW!!  } @ ONPoint Event Room

OUTFIT:{  NEW!!  } INSANITY - Demon Girl red @ ONPoint Event Room

BODY: Maitreya Mesh Body - Lara
HEAD: Genesis_Head_Makena_2.0_Albino (GIFT)
HAIR: [Entwined] Alice 
POSE: Captivity Co. - Dancer Set

PHOTO TAKEN @SLurl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου