Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

#213.With my last breath, I’ll exhale my love for you. I hope it’s a cold day, so you can see what you meant to me.


On Him

Hair: NO.MATCH_NO.PAST B
Head: ..::SAMURAI::.. Kyle Mesh Head 1.0  ♦NEW♦
Necklace: MG - Necklace - Ukai's Talismans - Short
Body: SLink Physique Male
Tattoo: Dappa - 1989

On Her:

Hair: Tableau Vivant \\ Gloomy
Body: Maitreya - Lara
Necklace: MG - Necklace - Tiffany Back

Pose: [ evoLove ] - Wedding - Shoulder Kiss @ Pose Lover


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου