Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

#471.The World Is Ours.


Hair: [bade] Bruno @ MOM
Glasses: [Z O O M] Airon Glasses @ MOM
Top: [AK] - Andrew Shirt Black @ MOM
Pants: [AK] - Mimetic Pant  Gray @ MOM
Shoes: [AK] Summer Spike Black @ MOM

Pose: *PosESioN* Tsukuyomi  Set @ MOM

Photo was taken @ Khaled

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου