Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

#516. Yes, I guess you could say I am a loner, but I feel more lonely in a crowded room with boring people than I feel on my own.


Hair: :CHEVEUX: M093 Hair Blacks @ MOM
Glasses: (epia) - 'Rolmaster' Glasses
Top: [AB] Lost Control Jacket  Black N White @ MOM
Pants: [AB] Deacon Jeans  Black @ MOM
Shoes: Addams // Dr. Addams Boots Open 

Pose: XXY - Tired (5) @ MOM 

Photo was taken @ Furillen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου