Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

#644.If you don't like who I am or what I'm doing with my life that's alright,I'm not living for you;I'm living for myself.


Hair: *Dura*B75
Shirt: MGmen's_Sweatshirt_SPB @ The Crossroads
Jacket: MGmen's_Jacket_S.P.B @ The Crossroads
Pants: [ VERSOV ] STEFOV_JEANS_GREY_
Shoes: KiB Designs - Bastian Boots @ Darkness Event

Pose: RKPoses_Bastard_1

Photo was taken @ Furillen City

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου