Τρίτη 23 Μαΐου 2017

#680.Caring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.


Hair: :CHEVEUX: M107 Hair @ MOM 
Tattoo: [AR2 Style] Ronny Tattoo  @ MOM
Overall: [Gild] Overalls with skittle @ MOM

Pose: Le Poppycock - Slow motion @ MOM

Photo was taken @ Maison De L'amitie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου