Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

#692.


she...
Mello - Serenity Hair @TheChapterFour
SECRETS - Triple Diamond Choker
Queen oF Ink - Heritage Tattoo @TheChapterFour
ED. - DiamondFlower Pasties
KiB Designs - Aeternus Dress @The Darkness
KOM - First! - Shoe @TheChapterFour
ChicChica - Drunk Gacha #1 RARE @TheChapterFour
VIXX - Mesh backdrop - Harder @TheChapterFour
CKey Poses - Dance with me

he...
KiB Designs - Aeternus Male Suit @The Darkness

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου