Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

#717.Keep Calm and love men with beard,muscles and tattoos.


Hair: MIRROR - Michael Hair @ MOM
Glasses: Sunglasses Ferraris - REDGRAVE
Top: ExalteD - T-Shirt Up @ MOM
Pants: RIOT / Syrio Men's Leggings  (detailed bulge)  @ MOM

Pose: XXY - James 4 @ MOM


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου