Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

#11 Lonely SummerHAT/HAIR-Tableau Vivant Otto Hair
SHORTS-[PR]Casual Bermuda Shorts
SHIRT-Wonton Distressed Denim Button Up
SHOES-Flite Yacht Shoes
CHAIR- [bauwerk] Roofed Wicker Chair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου