Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

#9. BelladonnaBODY-TMP Deluxe Body
HAIR-MINA Hair Waylon @TMD
BEARD-UNORTHODOX Teen Facial Hair @TMD
NECKLACE-IZZIE'S Metal Feather Necklace Silver @Uber
TATTOO-BOLSON Hort @TMD
BRACELET-AITUI Rocker Bracelet @ Boys Of Summer
PANTS-GB Roll Up Denim Pants @TMD 
SHOES-Flite Classic Wing Tips @Men Only Monthly

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου