Σάββατο 8 Αυγούστου 2015

#20. I used to love her,but I had to kill her.HAIR: Clef De Peau-Hairbase Black
HAT: ::TI:: Spiked Bowler Hat
BEARD: Unorthodox-Teen Facial Hair
NECKLACE: -HoD-The Crossary
CUFFS:-7mR-Rider Cuffs
TATTOO: AITUI RedSeries-Aka Hyou
SHORTS: -7mR- Foster Shorts
BOOTS: *X*plosion -Smasher Boots (Black)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου