Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

#34.Where's your crown King Nothing?HAT: 7mR-Loaded Fedora (Clean)
HAIR:*~*Damselfly*~* Kaleb
BEARD:[IC]-Mesh Full Beard Hipster
TATTOO:Bolson- Osiris
CUFFS:Bauhaus Movement-Cypriss Wrist Rock
PANTS:*X*plosion- X*Cross Pants Crumled (Scotts Black)
BOOTS:*X*plosion- Smasher Boots
POSE: .::IDK::. Pack #71

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου