Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

#591.Experience tells you what to do; confidence allows you to do it.


Hat/Hair: MINA Hair - Maarten (materials)
Tattoo: BODY MOD - Piel tattoo @ MOM
Pants: sharp by [ZD] FENTON CASUAL PANTS coal @ MOM

Pose: XXY - Street boy 2 @ The Crossroads

Photo was taken @ Devin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου