Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

#605.“We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.”


Hair: *Drot*-Tobi @ MOM
Necklace: (luc) Anjali Necklace, Black Opal/Silver @ MOM 
Tattoo: TattooMania / T-12  @ MOM
Pants: ED. Quazar Pant   Black @ MOM

Pose: grafica ~ hutch Set @ MOM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου