Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

#709.Freedom is the right to tell people what they do not want to hear.


Hair: *Dura-B&G*77-DARK
Top: KiB Designs - Dario Jacket w Shirt- Leather @ Urban Rocks
Pants: [ VERSOV ] STEFOV_JEANS_GREY

Pose: XXY - Personality 4

Backdrop: FOXCITY. Photo Booth - Lucky Lounge (Rez)
Decor: 
taikou / yakiimo rearcar @ The Seasons Story
taikou / mechanical scale @ The Seasons Story

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου