Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

#719.Life doesn't give you what you want.It gives you what you deserve.


Hair: Barber Shop / David (hair) @ MOM
Beard: Volkstone Ross Goatee -  [Black] @ MOM
Necklace: -SECRETS- Hook Necklace @ MOM
Tattoo: DAPPA - Lost Boys Tattoo. @ MOM

Pose: -7P- Urban ii @ MOM


[ isuka ] dogtown backdrop

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου