Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

#281.There isn't a single part of me that doesn't know I'm yours.


On Him
Hair: [Deadwool] Undercut hair - wild - coal
Head: ..::SAMURAI::..  Kyle Mesh Head
Tattoo: -Prodigy Ink- Cyberpunk

On Her
Hair: : ::Bold & Beauty:: Hair ::  Avery
Underwear: Blueberry / Common / - Panties & Bra (Polka)

Pose: XXY - You are mine @ Pose Lover

Decor:
Fiasco - The Sofie Set @ Gacha Garden
Including:
Sofie Bed (PG-ADULT) RARE
Sofie Diamond
Sofie Bookends
Sofie Nightstand
Sofie Heart Shelf
Sofie Bench
Sofie Dresser
Sofie Rug
Sofie Lamp
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
[ zerkalo ] Black & White - Hair Care
{what next} Paperdoll Mannequin
Kalopsia - Shape Lamp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου