Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

#292. You tear me down just to build me up again.All I can think is: You are a Psycho-clown.


Mask: Nana - Boogie Clown Man @ Sir Monthly
Tattoo: DAPPA - Vladimir Tattoo @ Sir Monthly
Wristbands: [CX] Soldered Armlets (Onyx)

Pose: *CS* Moves Like Jagger @ Sir Monthly

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου