Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

#683.All's fair in Love and War.


On Him

Mask: Drot* Plague Mask @ MOM 
Jacket: KiB Designs - Sonnenrad Jacket @ The Darkness Event
Pants: KiB Designs - Sonnenrad Pants @ The Darkness Event

On Her
Hat: KiB Designs - Sonnenrad Hat @ The Darkness Event
Hair: Little Bones - Lovestruck
Dress:  KiB Designs - Sonnenrad Dress @ The Darkness Event

Pose: <K&S> ~Pull the trigger~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου