Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

#694. 'Sexy' is being independent, being confident and having fun.


Hat: -SECRETS- WAY OF SWORD @ MOM
Top: MGmen's_Jacket_Mushroom @ MOM
Pants: ::GB::Cotton stripe pants - White @ MOM
Shoes: ::GB::Roll Down Boots - White @ MOM

Pose: Animosity - Stephan @ MOM

Prop: taikou / dusk backdrop @ Kustom9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου