Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

#697.Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.


Hair/Beanie: [monso] My Hair - Robin
Top: taikou / suede bomber jacket (black) @ TMD
Pants: MGmen - Jeans_Bang @ TMD

Pose: XXY - Be sexy 

Backdrop: taikou / 2AM backdrop without materials 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου