Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

#698.“Don't allow your mind to tell your heart what to do. The mind gives up easily”


Hair: *Dura*B75-DARK
Pants: MGmen's_Pants_Nays_& MGmen's_T-Shirt_Belt @ TMD
Shoes: -NOeditiON- Unisex Flat Sandals (Signature) Black @ TMD

Pose: Indigo - Male Portrait Bento Poses 

Backdrop: taikou / gaien market backdrop @ Kustom 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου