Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

#617.The Man From Tokyo.


Tattoo: { Speakeasy } Bates Tattoo @ Kinky 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hair: *Drot*Seven- Greyscale
Mask: Ignition Art - Revolution Mask
Necklace: MG - Necklace - Ukai's Talismans - Long
Pose: Carrion Poses - Dual Gun Pose
Gun: :BAMSE: Personal Cannon - Cleaner

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου