Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

#630.“This is the test of your manhood: How much is there left in you after you have lost everything outside of yourself?”


Hair: NO.MATCH_NO.KINGDOM. @ MOM
Necklace: CODEX_NECKLACE KATO @ MOM
Tattoo: -Complex- Resilient Tattoo @ MOM
Pants: [AB] Him Sweats @ MOM

Pose: XXY - Manly 5 @ MOM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου