Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

#632.Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.


Hair: lock&tuft - josh @ MOM
Tattoo: DAPPA - Ichiban Tattoo. @ MOM
Watch: :::NOIR:::  Roman Watch + Bracelet @ MOM
Pants: -NOeditiON- Military Cargo @ MOM
Boots: [Deadwool] Patmos boots - black 

Pose: XXY - Manly 2 @ MOM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου