Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

#681."Smell the sea, and feel the sky. Let your soul and spirit fly."


On Him

Hat: WHITECITY: Cap (METAL) @ MOM
Glasses: [Z O O M] Omnus Glasses @ MOM
Accessories: (luc) Shell Cowries, Choker & Bracelet @ MOM
Swimsuit: [ abrasive ] Adonis Speedo @ MOM

Pose: :LW: Poses - First Love - couples pose prop

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου