Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

#685.To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.


Hair: Dura-B&G79-DARK
Glasses: CODEX_SUNGLASSES URANUS
Top: taikou / street denim jacket (light) @ TMD
Pants: [ VERSOV ] WELLCOV_JOGGERS_GREY 
Shoes: [VALE KOER] RETRO DUNKS 


Backdrop: taikou / quiet afternoon backdrop

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου