Σάββατο 5 Αυγούστου 2017

#682.Never stand begging for that which you have the power to earn.


Hair: Dura-B&G78-MIX B
Top: A&D Clothing - Tank -This Is Me @ MOM
Accessories: *PetroFF* Savage Bracelet @ MOM
Pants: MGmen's_Jeans_Newera @ MOM

Pose: CKEY Poses - Let's Play


/anxiety/ integer2 GROUPGIFT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου