Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

#395.War is upon Us.


Helmet:Candy Crunchers - Kor Helmet -Rare @ Fantasy Gacha
Head: ..::SAMURAI::.. Dong Mesh Head Ivory Tone
Armor:
"Moon_Sha" Dragon Armor Set @ Fantasy Gacha
Including:
Dragon - Dragon Armor Black 1
Dragon B/B - Boots
Dragon B/B - Gloves
Dragon B/B - Leather Top 1
Dragon B/B - Pants 1

Pose: ::Poseidon:: Ice 4 @ Fantasy Gacha

Decor:
DRD Iron throne @ WE<RP
Candy Crunchers - Two headed Axe - Back -Black @ Fantasy Gacha
striped mocha - hanging lotuses - black @ WE<3RP
[DDD] Stone Altar @ WE<3RP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου