Τρίτη 31 Μαΐου 2016

#429. Unable are the loved to die, for love is immortality.
HEAD: .LeLutka.Mesh Head-SIMONE
EYES: NEW!!-Suicidal Unborn !- Dexiem Eyes  @The Dark Style Fair
EYESHADOW: NEW!! -Suicidal Unborn !!- Somber Eyeshadow "Ink" @The Dark Style Fair
LIPSTICK: NEW!! Aidhona - Memento mori Lipstick @The Dark Style Fair
HAIR: *Drot* Seven - Greyscale
HORNS: NEW!! .ARISE. Mini Horns / Black @The Dark Style Fair
SEPTUM: NEW!! .ARISE. Mano Septum / Black @The Dark Style Fair
SHOULDER PADS: NEW!! Storybook - Morrigan - Raven @The Dark Style Fair
NAILS: [FORMANAILS] STILETTO NAILS

PHOTO TAKEN AT DANTE'S INFERNO


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου