Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

#561.TUKINOWAGUMA - Taube Hair @TresChic
fame femme : Antonina Dress - Black @TresChic
 Una - Fur Scar Blackshiny @TresChic
Mulloy x Armada - Givo Clutch (rare) @TresChic
PHEDORA -  Noley heels @Uber
XXY - Funny Pose @Lost&Found

Aubrey // The "Munich" Table @TresChic
Aubrey // The "Berlin" Chair@TresChic
RARE Aubrey // The "Paris" Fireplace@TresChic
Aubrey // The "Mariah" Adventcalender@TresChic 
Aubrey // The "Festive" Girland@TresChic
Aubrey // The "New York" Table - Silver@TresChic
:::ChicChica::: Garland #1 (at the window)@TresChic
:::ChicChica::: Garland #11 RARE (at the fireplace)@TresChic
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου