Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

#578.I may be drunk, Miss, but in the morning I will be sober and you will still be ugly. {Winston Churchill}


Hair: *Drot*Clint @ MOM
Necklace: (luc) Bjorns Arrowhead, Mens Necklace @ MOM
Tattoo: DAPPA - Pharaoh Tattoo.@ MOM
Pants: -NOeditiON- Buckle Male Jeans @ MOM

Pose: Le Poppycock-Bottoms Up ( Bottle Included) @ MOM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου