Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

#586.Turn the lights on so you can see me.


Hat/Hair: ~Tableau Vivant~ Otto hair v.1 - Basics
Skin: Go&See * Louis  * Pale @ MOM 
Tie/Necklace: [MANDALA]SMEXY TIE NECKLACE(cross) /Urushi Black
Tattoo: ISUKA Katashi(black version) @ MOM 
Pants: OUTLIER// STACKED_DENIM_SLINK  @ MOM

Pose: XXY - Leaning 1 @ MOM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου