Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

#622.Women are made to be loved, not understood.


On Him
Hair: little bones. Break
Top: KiB Designs - Metal Hoodie w-Shirt @ The Darkness
Pants: [Pumpkin] Ripped knees jeans

On Her
Hair: +elua+ Micah
Top: R3volt - Haruka Sweater 
Shorts: R3volt - Akari Skirt 

Pose: -NOeditiON- Poses 'Need Me' @ The Chapter Four

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου