Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

#631.


she..
Opale - Elly Hair @TresChic
CATWA HEAD Catya
Nanika - Hunter tattoo @TresChic
ViSion - S&F Romper Maraq @TresChic
PUMEC - Rings Set #1(VISTA HANDS)@TresChic

he..
Dura - B&G 77 Hair 
Complex - Resilient Tattoo
No. Sleep Shorts
DRDA - Wasteland Bangles

HAIKEI - Forever Yours Gacha  RARE
Serenity Style- Kami Terrace Cinta Pot@TresChic
Serenity Style- Kami Terrace Frames Wall Art@TresChic
Serenity Style- Kami Terrace Wall Lamp@TresChic
Serenity Style- Kami Terrace Cup Shelf@TresChic
Serenity Style- Kami Terrace Mint Pot@TresChic
Serenity Style- Kami Terrace Book and cup@TresChic
OTB! Victoria Sofa/PG @ SOS Event
OTB! Victoria Rug @ SOS Event
OTB! Victoria Coffee Table @ SOS Event
OTB!  Day Pallet/Adult @ SOS Event
JIAN Scruffy Shepherds Toy Destroyer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου