Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

#623.If life throws you a few bad notes or vibrations, don't let them interrupt or alter your song.


Hair: *Dura-B&G*77-DARK @ TMD
Top : R3volt - Anders Leather Jacket 
Pants: ...Scars... Leather Pants @ TMD
Shoes: Legal Insanity Rhys loafer @ The Crossroads

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου