Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

#38.That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.{H.P Lovecraft}

                                                 -7P-New Release!
HAT:Eudora-3D Steampunk Dynamite Hat Black Edition
GLASSES:[URIZASK] Glasses "Vintage" Silver Bike
RINGS: Meva Mens Ring @MOH
CUFFS:Apple May Designs -Men's Forged Cuff @MOH
TATTOO: NEW! -7P-BIO @-Prodigy Ink-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου