Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

#44. Any fear of aging, I think, is simply vanity...POSE: { NEW!! }  ..::.. Taka Poses ..::.. - Model Pack
JOIN US: FLICKR GROUP

BODY:MAITREYA Mesh Body-LARA-
HEAD:Genesis_Head_Jiang_2.0
HAIR:TRUTH HAIR Candy

APPAREL


DRESS: { NEW!! } RudeCats -touch of silk 

SHOES:  fri.day - Bobbie.Pumps - 24.7 Pack
NECKLACE: =Zenith=vintage pearl necklace with key

DECOR


VANITY TABLE: !! Follow US !! NEW GLAM vanity - Backstage

MIRROR: !! Follow US !! Glam' mirror
TABLE: dust bunny . rose table . 
GRAM/NE: 1NP's Gramophone
PAINTINGS: 1NP's Memories of Paris
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου