Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

#41. Fear nothing for I am within You,and You are of Me.Blessed Be...BODY:MAITREYA Mesh Body-LARA-
HEAD:Genesis_Head_Jiang_2.0
HAIR:Tableau Vivant \\  Koca hair 
TATTOO: { NEW!!! } - 7P -Wonderland Tattoo @The Body Modi Expo

APPAREL

DRESS: =Zenith=Muted Coven Dress @Collabor88
SHOES: { NEW!!! } fri.day - Samantha.Booties - 24.7 Pack @Collabor88

DECOR

Soy. Essentials of Witchcraft Set @Collabor88
[Toiz] tarot card  @Collabor88

POSE : ..::.. Taka Poses Her ..::.. Feel Pose
JOIN TAKA POSES: FACEBOOK GROUP & FLICKR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου