Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

#60 Relationships are such that if one person changes, the relationship changes.


                                               TS @ Premium Only Event

HAIR:no.match_~NO_PAST B
BEARD:[IC] Mesh Full Heavy Beard Hipster
TOP: TS-Jacket/Hoody-AJ @ Premium Only Event
PANTS:TS-Jeans-Cody-SE @ Premium Only Event

Photo was taken @ Crestwick Island

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου