Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

#103. In those intimate moments,when You're vulnerable and sweet,I will steal pieces of You for Me to keep.


                                         ♦NEW♦ Shi.S Poses @ The Showroom

Pose: Shi.S Poses - Pssst Come Pose ♦NEW♦ @ The Showroom

On Him:
Hair: NO.MATCH_NO.SIGN.
Beard: -Labyrinth- Diego Beard
Tattoo: -Prodigy Ink- Pamzkiee Tattoo @ Shiny Shubby
Briefs: GAS [Tinned Mesh Moxer Briefs]

On Her:
Hair: Olive. the Steffi Hair
Underwear: [Glitzz] Valery 

Decor:
!six o'clock! curtain tub  - black - 
floorplan. hanging light / black 
[ zerkalo ] The infamous couch 
GizzA - Halloween Decor / Candles (Gacha Item)
[ zerkalo ] Love Nest-Vintage-Rug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου