Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

#80. Withersoever the wheel of Fortune turns,Virtue stands firm upon her feet.


                                                Hawker's House ♦NEW♦ @ Swank 
HAIR: NO.MATCH_NO.PAST B.
BLINDFOLD: +REDRUM+ Blindfold Leather-Mens
BEARD:[IC]Mesh Full Heavy Beard Hipster
NECKLACE:7mad;Ravens - Onyx Crush Necklace
SHIRT: *HH* Men's Mesh Hot Scoop Neck T Skull n Crossbones @ Swank
PANTS: E-clipse - Caesar Jeans Portola
SHOES: Addams//Dr.Addams Boots
Photo was taken @ Ironwood Hills

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου